Modernizace počítačů - UPGRADE

Firma nabízí tuto službu majitelům výpočetní techniky, která svými parametry již neodpovídá aktuálním požadavkům.

Po posouzení stavu výpočetní techniky je navržena modernizace nutná k dosažení požadovaných parametrů, a to při podstatně nižších nákladech než při pořízení srovnatelného nového vybavení. Rolex Replica

Modernizovat je možné i periferie.